Polityka prywatności i plików cookie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, serwis Lalandia.pl należący do firmy Siedem Mórz z siedzibą w Chotomowie, publikuje dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego https://lalandia.pl/sklep-lalandia/

II. POLITYKA COOKIES

Siedem Mórz z siedzibą w Chotomowie, REGON 141987050, (zwana dalej „Siedem Mórz”) gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
„Siedem Mórz” informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji użytkownika.

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto
właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania
imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W ramach naszego serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

„Siedem Mórz” oświadcza, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest „Siedem Mórz” z siedzibą w Chotomowie, REGON 141987050 (zwany dalej „Administrator”), operator internetowej platformy
  handlowej dostępnej pod adresem https://lalandia.pl/sklep-lalandia/ (zwany dalej „Sklep”).
  Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: lalandia@lalandia.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług, w tym w szczególności do:
  – umożliwienia nam świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego Sklepu, w tym również do dokonywania transakcji i płatności;
  – zakładania i zarządzania kontem lub kontami należącymi do Klienta;
  – zapewnienia obsługi konta;
  – rozwiązywania problemów technicznych powstałych podczas korzystania z naszego Sklepu;
  – reklamacji w sklepie internetowym, w przypadku gdy taka reklamacja zostanie złożona;
  – kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 3. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.
 4. Niepodanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 5. Wymagamy podania przez naszych Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi:
  – W przypadku konta zwykłego: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer rachunku bankowego;
  – W przypadku konta dla firm: dane firmy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wraz z numerem NIP, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, numer rachunku bankowego.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas dopóki Klient nie wycofa swojej zgody.
 7. Dane osobowe Klienta przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  – statystycznych i archiwizacyjnych,
  Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 8. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych poprzez kontakt z Administratorem.
 9. W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z “Siedem Mórz” przetwarzają dane osobowe.
 12. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

Klauzula do polityki i Cookies:

Używam plików Cookies. Są to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych .
Klikając „Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji o plikach, zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak również o administratorze i
sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się w polityce prywatności (link do polityki).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Siedem Mórz z siedzibą w Chotomowie, REGON 141987050, w celu założenia i utrzymywania mojego konta użytkownika na warunkach
opisanych w regulaminie i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Zgoda newsletter:

 1. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od serwisu lalndia.pl należącego do firmy Siedem Mórz z siedzibą w Chotomowie, REGON 141987050.
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, w celach marketingowych przez serwis lalndia.pl należący do firmy Siedem Mórz z siedzibą w Chotomowie, REGON 141987050 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.